Klondike Patience

Index

1) Regels Patience in het kort

Bij het Patience kaartspel ‘Klondike’ is het de bedoeling alle kaarten te ordenen en af te leggen vanuit een willekeurig bepaalde startopstelling en volgens bepaalde regels. Het ordenen van de kaarten gebeurt in de zeven kolommen in het speelveld. Door het verleggen van kaarten die openliggen, komen nieuwe gesloten kaarten beschikbaar. Zo probeer je aaneengesloten reeksen steeds completer te maken. Je wint wanneer het lukt om alle speelkaarten af te leggen op vier aflegstapels: voor iedere kleur één. Daarbij moeten de kaarten in waarde oplopen.

2) Doel van het spel

Breng orde in de chaos! In dit Patience kaartspel orden je de kaarten in het speelveld in aaneengesloten reeksen, om ze uiteindelijk gesorteerd op kleur af te leggen.

3) Kaartvolgorde

Aas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Boer, Vrouw, Heer

Bij het kaartspel Klondike Patience geldt de meest gangbare kaartvolgorde met de Aas als laagste kaart.

4) Voorbereiding

Patience is een kaartspel dat wordt gespeeld zonder Jokers. Verwijder deze voordat je gaat spelen. Zorg verder dat je een groot leeg oppervlak tot je beschikking hebt. Je kunt aan tafel spelen, maar ook op de grond.

5) Spelverloop

De startopstelling

Schud de kaarten. Je gaat nu in het speelveld (1) de startopstelling leggen die bestaat uit zeven kolommen. Elke kolom bevat straks één of meer kaarten, waarvan alleen de bovenste kaart openligt. Volg onderstaande instructies voor het opzetten deze zogenaamde ‘Harp’.

 1. Leg gedekt van rechts naar links een horizontale rij van zeven kaarten in het speelveld. Draai de meest linkse kaart om zodat deze open ligt. Je opstelling ziet er nu uit zoals in afbeelding 1.
voorbeeld kaartspel klondike patience klaarleggen
Afbeelding 1. De eerste rij in het speelveld (1) is gelegd. De zeven kolommen zijn in de afbeelding genummerd met de Romeinse cijfers I tot en met VII.
 1. Begin opnieuw aan de rechter kant met het leggen van de tweede rij. Deze bestaat uit zes kaarten, dus de meest linkse kolom zal geen extra kaart krijgen. Zorg dat de kaarten grotendeels overlappen met die van de eerste rij. Stop bij de zesde kaart, die je plaats in kolom (II), en leg deze open.
 2. Herhaal deze stap nog vijf keer, steeds beginnend aan de rechter kant, waarbij je iedere keer één kaart minder neerlegt. Steeds leg je de laatste kaart open, zodat in elke kolom de laatst gelegde kaart openligt.
voorbeeld kaartspel klondike patience start
Afbeelding 2. De startopstelling van het Klondike Patience kaartspel heeft de vorm van een Harp. De kaarten die openliggen zijn door het toeval bepaald.

Het resultaat zijn zeven kolommen in de vorm van een Harp, zoals te zien op afbeelding 2. De kaarten die over zijn vormen de Voorraad en worden in een gedekte stapel apart gelegd (2). Naast de Voorraad is ruimte voor een open afneemstapel (3) en daar weer naast is ruimte voor vier aflegstapels (4). Het spel kan beginnen!

Reeksen vormen

Vanuit de startopstelling begin je met het vormen van aaneengesloten reeksen in het speelveld (1). Dit doe je door opengelegen kaarten en reeksen te verleggen van de ene kolom naar de andere. Het verleggen moet gebeuren volgens de Basisregels Verleggen.

 • Bij het verleggen van een kaart of reeks kan in de oorspronkelijke kolom een gesloten kaart bloot komen te liggen. Deze wordt gelijk omgedraaid.

Azen en de aflegstapels

Azen die beschikbaar komen, mogen direct apart gelegd worden. Elke Aas vormt de start van een aparte aflegstapel (4). Wanneer een aflegstapel is gestart met een Aas, kunnen andere kaarten van dezelfde kleur hierop open worden afgelegd. Dit moet gebeuren volgens de Basisregels Afleggen.

De Voorraad

Het is op ieder moment mogelijk om kaarten uit de Voorraad (2) om te draaien. Dit moet gebeuren volgens de Basisregels Voorraad aanspreken.

De omgedraaide kaarten vormen een open afneemstapel (3). De bovenste kaart van de afneemstapel mag op ieder moment worden ingebracht in het speelveld (1) volgens de Basisregels Verleggen. Dit is vooral nuttig wanneer je in het speelveld vastloopt.

Eind van het spel

Je wint Patience door het kaartspel volledig af te leggen op de vier aflegstapels, maar statistisch gezien komt het vaak voor dat Klondike niet gewonnen kan worden. Dit blijkt wanneer er geen kaarten meer kunnen worden verlegd of afgelegd volgens de spelregels, en ook de voorraad geen bruikbare kaarten meer oplevert. In dit geval kan je niets anders doen dan opnieuw beginnen en hopen op betere tijden.

6) Basisregels

Verleggen binnen het speelveld

Het doel van Verleggen is het vormen van aaneengesloten reeksen binnen een kolom. Een aaneengesloten reeks moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Een reeks moet voldoen aan de Kaartvolgorde en naar onderen aflopen in waarde. Daarbij mogen geen gaten vallen.
  • Een Vrouw mag alleen gevolgd worden door een Boer. Een 5 alleen door een 4.
 • Rode kaarten ( Harten óf Ruiten) moeten altijd gevolgd worden door een zwarte kaart ( Schoppen óf Klaver), en andersom.
  • Harten 3 mag gevolgd worden door Schoppen 2 of Klaver 2.
 • Naast losse kaarten mag je ook aaneengesloten reeksen of een deel daarvan verleggen.
  • Een reeks ziet eruit als volgt: 4-3-2. Je mag de 2 afzonderlijk verleggen, maar je mag ook de reeks 3-2 of de volledige reeks 4-3-2 verleggen.
 • Ook kaarten van de afneemstapel (3) en de aflegstapels (4) mogen verlegd worden richting het speelveld.
 • Als de laatste kaarten uit een bepaalde kolom zijn verlegd, blijft de kolom leeg achter. De Heer mag als hoogste kaart alleen worden verlegd naar een lege kolom.
”voorbeeld
Afbeelding 3. In dit voorbeeld zijn verschillende acties mogelijk. Ten eerste ligt er een gesloten kaart bloot in kolom VI. Deze moet gelijk worden omgedraaid. Verder kan binnen het speelveld de Schoppen 2 uit kolom I worden verlegd naar de Ruiten 3 in kolom V. De lege kolom die daardoor ontstaat biedt ruimte aan de Harten Koning uit kolom II. Daarnaast kan de Klaver Aas uit kolom III worden afgelegd op een van de lege velden voor aflegstapels (4). Tenslotte kan de Harten 2 uit kolom VII worden afgelegd op de Harten Aflegstapel. Dan resteert nog de bovenste kaart van de afneemstapel (3). Deze past op de Harten Koning in het speelveld.

Terug naar Spelverloop

Afleggen

 • Iedere kleur vereist een eigen aflegstapel, waardoor maximaal vier aflegstapels ontstaan (4).
 • Kaarten worden open afgelegd.
 • De aflegstapels kunnen alleen worden gestart met een Aas (de kaart met de laagste waarde volgens de Kaartvolgorde).
 • De aflegstapels moeten oplopen in waarde, waarbij geen gaten mogen vallen.
  • Wanneer op de Harten aflegstapel alleen de Harten Aas aanwezig is, moet deze gevold worden door de Harten 2, dan de Harten 3, enzovoort.
 • Het is toegestaan om de kaarten die bovenaan op de aflegstapels liggen, terug te brengen in het speelveld volgens de Basisregels Verleggen.

Terug naar Spelverloop

Voorraad aanspreken

 • Het omdraaien van kaarten uit de voorraad naar de afneemstapel gaat altijd per drie. Dat wil zeggen: je draait één voor één drie kaarten om waarvan vervolgens alleen de bovenste (laatst gedraaide) kaart beschikbaar is. De andere twee kaarten mogen wel deels zichtbaar zijn, zoals weergegeven in afbeelding 3 (3).
 • Je mag kaarten van de Voorraad blijven omdraaien zo vaak als je wilt. Alle omgedraaide kaarten komen op één afneemstapel.
 • Als de voorraad minder dan drie kaarten bevat, worden alle resterende kaarten (één of twee) omgedraaid.
 • Wanneer de Voorraad volledig is uitgeput, mag de open afneemstapel (3) in zijn geheeld worden teruggedraaid. Je kunt de stapel opnieuw als Voorraad gebruiken.
 • Je mag de afneemstapel niet schudden wanneer je deze terugdraait. De volgorde van de stapel blijft hetzelfde.

Terug naar Spelverloop

7) Variaties

Om jouw kans op succes in dit Patience kaartspel een stuk groter te maken, kan je een alternatieve regel toepassen. Je draait dan de kaarten uit de Voorraad per stuk in plaats van per drie. Dit maakt het spel wel minder uitdagend.

8) Tips Patience

 • Probeer zo snel mogelijk kaarten af te leggen als dat mogelijk is. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe kaarten in het speelveld.
 • Het is een goede gewoonte om alleen de voorraad aan te spreken wanneer er binnen het speelveld geen kaarten verlegd kunnen worden.
 • Als je dit Patience kaartspel voor het eerst speelt, kan het handig zijn de Alternatieve regels toe te passen. Je loopt dan minder snel vast, waardoor je makkelijker routine opbouwt.
 • Wanneer je met fysieke kaarten speelt, kan het handig zijn de voorraad in de hand te nemen. De gedraaide kaarten die de afneemstapel vormen, komen wel op tafel te liggen.

9) Meer info

Het is goed mogelijk dat je Klondike Patience herkent als kaartspel van Windows. Al sinds 1990 is het aanwezig in de verschillende versies van het bekende computerbesturingssysteem. Mede daardoor werd het spel in de jaren 90 misschien wel het belangrijkste tijdverdrijf in grijze kantoren over de hele wereld.