Poker Texas Hold em

Index

1) Poker regels in het kort

Poker Texas Hold ‘em is een spannend gokspel met de nodige bluf en strategie. Iedere ronde probeer je een sterke combinatie van vijf kaarten te vormen door je hand te combineren met de open kaarten op tafel. Doordat de open kaarten in fases beschikbaar komen, moeten spelers steeds weer afwegen of ze voldoende kansrijk zijn om door te spelen. Maar ook met een slechte hand kan je succesvol zijn. Door te bluffen probeer je tegenstanders met een zwakke hand tot opgeven te dwingen, waardoor je de pot kan winnen zonder je kaarten te onthullen.

2) Doel van het spel

Verover fiches door iedere ronde weer op te bieden tegen je tegenstanders en ze te laten geloven dat jij de beste combinatie van vijf kaarten kan maken.

3) Rollen

De Deler

Elke ronde is één speler ook de Deler. Hij of zij is verantwoordelijk voor het schudden en uitdelen van de kaarten. De oudste speler start als Deler.

 • Het is handig om de Deler aan te duiden met een voorwerp dat voor hem of haar op tafel ligt, zodat geen verwarring kan ontstaan. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een Joker-kaart of een willekeurig ander voorwerp.

De Kleine Blinde

De speler links naast de Deler is de Kleine Blinde (ook wel: Small Blind). Hij of zij heeft een verplichte inzet waarvan de waarde vooraf wordt bepaald.

De Grote Blinde

De speler links naast de Kleine Blinde is de Grote Blinde (ook wel: Big Blind). Hij of zij heeft een verplichte inzet die meestal twee keer zo hoog is als de verplichte inzet van de Kleine Blinde.

4) Kaartvolgorde

(Aas,) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Boer, Vrouw, Heer, Aas

Volgens de Poker regels geldt de meest gangbare kaartvolgorde. Daarbij is de Aas de hoogste kaart in het spel. Echter, wanneer het goed uitkomt mag de Aas ook als laagste kaart worden ingezet.

5) Kaartcombinaties

Poker-rondes kunnen vroegtijdig eindigen als alle spelers op één na besluiten te passen. Maar wanneer twee of meer spelers tot het eind van de ronde blijven deelnemen, wordt de ronde beslist in de Showdown. De speler met de meest waardevolle kaartcombinatie wint.

Volgens de Poker regels bestaan er tien kaartcombinaties met ieder een eigen naam. Iedere combinatie kan op meerdere manieren gemaakt worden (met verschillende kleuren en kaartwaardes). Hieronder worden alle kaartcombinaties weergegeven in de best mogelijke vorm, aflopend in waarde:

a. Royal Flush

poker regels hand royal flush
Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur, met de Aas als hoogste kaart, vormen een Royal Flush. Dit is de meest waardevolle en meest zeldzame combinatie.

b. Straight Flush

poker regels hand straight flush
De Straight Flush bestaat ook uit vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur, maar eindigt met een lagere kaart dan de Aas. De Aas mag echter ook dienst doen als 1, wat kan resulteren in de laagst mogelijke Straight Flush: Aas, 2, 3, 4, 5.

c. Four of a Kind

poker regels hand four of a kind
Four of a Kind zegt genoeg; het gaat hier om vier kaarten met dezelfde waarde, waarbij vier Azen het meest waardevol zijn. De vijfde kaart is de hoogst beschikbare. Deze kan bepalend zijn als de vier gelijke kaarten allemaal op tafel liggen.

d. Full House

poker regels hand full house
Een reeks van drie kaarten van gelijke waarde plus twee kaarten van een andere gelijke waarde wordt Full House genoemd. De drie gelijke kaarten zijn bepalend wanneer twee of meer spelers Full House scoren.

e. Flush

poker regels hand flush
Vijf kaarten van dezelfde kleur vormen een Flush, waarbij de hoogste kaart de waarde bepaalt. Als meer spelers een Flush scoren en de hoogste kaart ligt op tafel, dan wordt gekeken naar de een-na-hoogste kaart, enzovoort. Dit voorbeeld is nét geen Royal Flush omdat de 10 ontbreekt.

f. Straight

poker regels hand straight
De Straight mag uit verschillende kleuren bestaan, zolang de kaarten maar een opeenvolgende waarde hebben. Net als bij de Straight Flush mag ook hier een Aas dienst doen als 1.

g. Three of a Kind

poker regels hand three of a kind
Met drie gelijke kaarten scoor je Three of a Kind. De waarde van deze drie kaarten is bepalend wanneer meer spelers Three of a Kind scoren. Als de waarde voor beide spelers ook gelijk is, wordt gekeken naar de vierde en eventueel de vijfde kaart.

h. Two Pairs

poker regels hand two pairs
Two Pairs is helder: in de combinatie van 5 kaarten zitten twee gelijke paren. Het hoogste paar bepaalt de waarde van Two Pairs. Als daarmee gelijk wordt gescoord wordt verder gekeken naar het tweede paar en eventueel de vijfde kaart.

i. One Pair

poker regels hand one pair
One Pair is simpelweg één paar van gelijke kaarten, aangevuld met de drie hoogst beschikbare kaarten. In dit voorbeeld wordt nét geen Straight gescoord door het ontbreken van de 10.

j. High Card

poker regels hand high card
Als je geen van bovenstaande combinaties kan maken kom je uit op High Card; de hoogste kaart bepaalt de waarde van de reeks. Hier wordt de hoogst mogelijke High Card weergegeven; het is nét geen Straight omdat de 10 ontbreekt.

6) Voorbereiding

 • Verwijder eventuele Joker-kaarten uit het kaartspel; deze doen volgens de Poker regels niet mee.
 • Alle spelers krijgen een gelijk aantal fiches, bijvoorbeeld met een totale waarde van honderd: 1x vijftig, 2x tien, 4x vijf, 10x één.
 • Bepaal de verplichte inzet van de Kleine Blinde en de Grote Blinde. Kies bijvoorbeeld voor 1 (Kleine Blinde) en 2 (Grote Blinde).
 • Je bent vrij om in overleg te kiezen voor een ander startkapitaal en een hogere of lagere verplichte inzet.

7) Spelverloop

Spelopbouw

Zoals bij veel traditionele kaartspellen wordt Poker gespeeld in rondes. Vaak wordt een Poker-ronde in de regels ook wel een ‘hand’ genoemd, maar dit kan verwarrend zijn omdat deze term meestal verwijst naar de Kaartcombinaties die spelers maken. Op GazelleGeit spreken we daarom in de uitleg van regels altijd van rondes, ook bij Poker. Een ronde bestaat weer uit verschillende fases:

Delen

De kaarten worden door de Deler (D) geschud en gedekt één voor één uitgedeeld tot iedere speler, inclusief de Deler zelf, twee kaarten (1) heeft. De overige kaarten worden in een gedekte afneemstapel (2) midden op tafel gelegd.

”regels
Afbeelding 1. Dit voorbeeld telt zes deelnemers. De kaarten zijn uitgedeeld en de Kleine en Grote Blinden hebben hun verplichte inzet (3) geplaatst.

Inzetfase 1

De Kleine Blinde (b) en de Grote Blinde (B) plaatsen nu hun verplichte inzet (3) zoals vooraf bepaald. Daarna start de speler links van de Grote Blinde (4) de eerste inzetfase, waarna de beurt met de klok mee rouleert. Inzetten gaat volgens de Basisregels Inzetten.

De Flop

Inzetfase 1 is geëindigd met twee of meer deelnemers. Nu volgt de zogenaamde Flop.

De Deler neemt de bovenste drie kaarten van de afneemstapel (2) en plaatst ze open midden op tafel, naast elkaar (5). Alle nog deelnemende spelers kunnen hun kansen nu beter inschatten.

”regels
Afbeelding 2. De Flop. Aan de verschillende inzetten is te zien dat zowel de Kleine Blinde als de speler linksboven direct zijn afgehaakt. De Deler is in eerste instantie nog meegegaan met de Grote Blinde, maar heeft na een verhoging toch besloten te passen. De overige drie spelers zijn meegegaan met een inzet van zes, waarna de Flop is gedraaid (5).

Mogelijk heb je al een Kaartcombinatie, misschien ook niet. Houd er rekening mee dat er nog twee kaarten bij zullen komen. Het gaat in deze fase om het inschatten van je kansen op een goede combinatie.

 • Spelen jullie met een veelgebruikt kaartspel met zichtbare beschadigingen? Dan kan het gebeuren dat spelers de bovenste kaart van de gesloten afneemstapel herkennen en daarop kunnen anticiperen. Om dit te voorkomen kan de Deler de bovenste kaart afleggen vóór de Flop. Dit heet een Burn.

Inzetfase 2

Na de Flop volgt een tweede inzetfase die iets anders van start gaat. Er is nu geen sprake van een verplichte inzet voor de Blinden. In plaats daarvan krijgt de Kleine Blinde (of de eerstvolgende speler die nog deelneemt) twee keuzes:

 • doorgaan (“check”)
  Deze keuzen is vergelijkbaar met meegaan; de speler blijft deelnemen maar plaatst geen extra inzet.
 • inzetten (“bet”)
  De speler kiest ervoor wél een extra inzet naar keuze te plaatsen.

De volgende speler vervolgt nu de tweede inzetfase. Deze verloopt weer volgens de Basisregels Inzetten.

De Turn, gevolgd door inzetfase 3

Inzetfase 2 is geëindigd met twee of meer deelnemers. Nu volgt de zogenaamde Turn.

De vierde kaart wordt open op tafel gelegd (eventueel voorafgegaan door een Burn). Inzetfase 3 volgt en verloopt hetzelfde als de tweede inzetfase.

De River, gevolgd door inzetfase 4

Inzetfase 3 is geëindigd met twee of meer deelnemers, waarna de vijfde en laatste kaart wordt gedraaid: de River.

Er volgt nu een vierde en laatste inzetfase, waarbij het opnieuw de vraag is hoeveel spelers blijven deelnemen. Als dit er twee of meer zijn gaat de ronde haar laatste fase in: de Showdown.

Eind van de ronde: de Showdown

Tijdens de Showdown worden de Kaartcombinaties van de nog deelnemende spelers vergeleken. Zij onthullen hun kaarten volgens de Basisregels Onthullen.

In eerste instantie wordt bekeken welke speler de hoogste kaartcombinatie heeft. Als meer spelers dezelfde combinatie maken, wordt ook gekeken naar de individuele kaarten binnen de combinaties. Kijk bij de Puntentelling voor meer informatie.

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

 • de speler met de meest waardevolle kaartcombinatie wint de ronde en de Pot
 • twee of meer spelers hebben exact dezelfde kaartcombinatie: de Pot wordt gesplitst tussen deze spelers
 • er ligt een Kaartcombinatie volledig op tafel die niemand kan overtreffen: de Pot wordt gesplitst tussen alle nog deelnemende spelers
 • Bij het splitsen van de Pot kan het voorkomen dat er een ondeelbaar restant over blijft. Dit restant blijft in de Pot voor de volgende ronde.

Een nieuwe ronde start. De rol van Deler schuift één plaats op naar links.

Eind van het spel

Er zijn geen eenduidige regels voor hoe Poker tot een eind komt. Een mogelijkheid is om vooraf af te spreken hoeveel rondes er worden gespeeld. Wanneer al deze rondes zijn gespeeld wint de Speler met de meeste fiches. Het spel eindigt voor een Speler al eerder als hij of zij geen fiches meer heeft.

Er kan natuurlijk ook worden doorgespeeld totdat één speler alle fiches heeft veroverd.

8) Basisregels

Spelers voeren in Poker Texas Hold ‘em eigenlijk maar met twee soorten acties uit waarvoor bepaalde regels gelden: inzetten (van fiches) en onthullen (van kaarten). Voor beide acties worden de spelregels hier uitgelegd.

Inzetten

Je bent in deze fase vrij om je eigen kaarten te bekijken. Inzetten doe je door fiches met een bepaalde waarde naar voren te schuiven. Wel moet op tafel duidelijk blijven wie welke inzet heeft geplaatst.

Je bent niet verplicht om in te zetten. Er zijn drie opties:

 • passen (“fold”)
  Als je denkt met jouw kaarten weinig kans te maken kun je passen; je trekt je terug uit de ronde en hoeft geen inzet te plaatsen. Jouw kaarten blijven gesloten voor de rest van de spelers.
 • meegaan (“call”)
  Je wilt graag deelnemen aan de ronde zonder al te veel risico te nemen. Je kunt in dat geval meegaan door een inzet te plaatsen die gelijk is aan die van de vorige speler.
 • verhogen (“raise”)
  Je hebt een goede hand of je wilt graag doen alsof. Je kiest voor verhogen en plaatst een inzet waarmee jouw totaal hoger uit komt dan die van andere spelers.

De beurt blijft rouleren zolang mensen bereid zijn te verhogen. Wanneer alle spelers die nog deelnemen kiezen voor meegaan, waardoor de inzet van al deze spelers gelijk wordt, eindigt de inzetfase. Het spel gaat verder volgens het Spelverloop.

 • Wanneer slechts één speler overblijft (omdat de rest heeft besloten te passen), wint hij of zij direct de ronde. Ook van deze winnende speler blijft de hand in dit geval gesloten, waardoor onduidelijk blijft of hij of zij echt goede kaarten bezat of niet.

Terug naar Spelverloop

Onthullen

Je onthult je kaarten alleen als je tijdens de Showdown nog deelneemt aan de ronde. Dit gaat aan de hand van de volgende Poker regels:

 • De speler die tijdens inzetfase 4 als laatste heeft verhoogd (of extra heeft ingezet) laat als eerste zijn of haar hand zien.
 • Als niemand in de laatste inzetfase heeft verhoogd start de onthulling bij de Kleine Blinde (of de eerstvolgende speler die nog deelneemt).
 • Wanneer het jouw beurt is om je hand te laten zien, maar je weet al dat je niet zult winnen, mag je jouw hand gesloten houden.

Terug naar Spelverloop

9) Puntentelling

In principe hoef je geen punten te tellen volgens de regels van Poker. Het bepalen van de winnaar van een ronde gaat aan de hand van de Kaartvolgorde en de Kaartcombinaties. Het kan soms wel wat ingewikkeld worden als meer spelers dezelfde kaartcombinatie vormen. Dan moet bepaald worden welke variant het sterkst is.

Gebruik onderstaande flowchart om in lastige gevallen de winnaar te bepalen. In de flowchart zitten alle regeltjes verwerkt die alleen in deze speciale gevallen belangrijk zijn.

Download de Flowchart als PDF
Terug naar Spelverloop

10) Extra regels Poker Texas Hold ‘em

De regels van Poker Texas Hold ‘em kunnen worden uitgebreid met onderstaande elementen.

Ante

Om te voorkomen dat angstige spelers blijven passen zonder gevolgen kan er ook gespeeld worden met een verplichte inzet. Dit wordt een Ante (spreek uit: entie) genoemd. De verplichte inzet moet worden geplaatst vóór het delen van de kaarten en heeft geen invloed om de verplichte inzet van de Blinden. Die komt er gewoon bovenop.

11) Meer info

Er bestaan vele varianten van Poker met verschillende regels. Bovenstaande spelregels zijn dan ook specifiek bedoeld voor de variant Poker Texas Hold ‘em. Deze variant zou ontstaan zijn in de Amerikaanse staat Texas in het begin van de 20ste eeuw.

Texas Holdem groeide razendsnel uit tot het populairste kaartspel in Amerikaanse Casino’s, onder andere in Las Vegas. Later maakte het spel de sprong naar televisie. Bekende toernooien als de Word Series of Poker en de World Poker Tour worden wereldwijd uitgezonden. Ook per toernooi kunnen de regels van Poker iets verschillen.