Blackjack

Index

1) Blackjack regels in het kort

Iedere ronde in Blackjack start je volgens de regels met een zelf gekozen inzet en twee kaarten. Daarmee is het zaak om zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen en zo de Bank te verslaan. Vraag extra kaarten, of verhoog je potentiële winst door de splitsen of te verdubbelen. Als alle spelers hun posities hebben ingenomen is het de beurt aan de Bank en kan alleen het lot nog bepalen wie er wint en verliest.

2) Doel van het spel

Het is de bedoeling iedere ronde de Bank te verslaan door op een hogere score uit te komen: zo dicht mogelijk bij, maar niet hoger dan een waarde van 21 punten.

3) Rollen

De Bank

De Bank heeft een centrale positie in het spel. Iedere Speler probeert de Bank te verslaan. Het is dus mogelijk dat de Bank binnen één ronde van de ene Speler wint, en van de ander verliest. De Bank is ook verantwoordelijk voor het schudden en uitdelen van de kaarten.

Bepaal vooraf wie gedurende het hele spel als Bank optreedt, zoals een croupier dat doet in het Casino. Willen jullie de rol van Bank liever laten rouleren? Kijk dan bij de Variaties.

Spelers

Alle deelnemers, met uitzondering van degene die als de Bank optreedt, zijn Spelers. Zij leggen fiches in en proberen de Bank te verslaan.

4) Kaartwaardes

Aas

De Aas is 11 punten waard, tenzij daarmee het totaal uitkomt boven de 21 punten: dan telt de Aas als 1 punt.

Figuurkaarten (Heer, Vrouw, Boer)

Alle figuurkaarten zijn 10 punten waard volgens de Blackjack regels.

Cijferkaarten (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Cijferkaarten vertegenwoordigen hun eigen waarde.

Blackjack

Als met twee kaarten precies 21 punten gescoord wordt, is er volgens de regels sprake van ‘Blackjack’. Dit gebeurt bij de combinatie van een Aas met een figuurkaart of een 10.

5) Voorbereiding

 • Verwijder eventuele Joker-kaarten uit het kaartspel; deze doen volgens de regels van Blackjack niet mee.
 • Iedere deelnemer krijgt een gelijk aantal fiches, bijvoorbeeld met een totale waarde van honderd: 1x vijftig, 2x tien, 4x vijf, 10x één.
 • De overige fiches vormen de Voorraad en liggen apart op tafel, buiten het speelveld zoals op afbeelding 1 (1).
 • Bepaal nu de minimale en maximale inzet die geldt bij de start van elke ronde. Dit zal de totale duur van het spel beïnvloeden. Kies bijvoorbeeld voor een minimale inzet van 2 en een maximale inzet van 10.
 • Het is belangrijk dat de minimale inzet deelbaar is door twee.

6) Spelverloop

Inzetten

Elke ronde start met het plaatsen van een inzet met behulp van fiches. Deze inzet bedraagt de minimale inzet of een veelvoud daarvan, maar niet meer dan de maximale inzet.

 • Er wordt gespeeld met een minimale inzet van 2 en een maximale inzet van 10. Het inzetten van bijvoorbeeld 4 of 8 is toegestaan. Het inzetten van bijvoorbeeld 3, 9 of 11 is niet toegestaan.

De Bank ($) schudt de kaarten terwijl alle Spelers (dus niet de Bank) hun inzet kiezen en deze naar voren schuiven op tafel (2). De Bank stelt vast dat iedereen heeft ingezet en start de ronde.

Delen

De Bank deelt met de klok mee, beginnend bij de Speler aan zijn of haar linker zijde. Er wordt steeds één kaart gedeeld tot iedere deelnemer (dus ook de Bank zelf) twee kaarten heeft (3). De overige kaarten vormen een gedekte afneemstapel (4).

 • De kaarten worden open op tafel gelegd, met uitzondering van de tweede kaart voor de Bank: deze wordt gedekt neergelegd (5).

Is de open kaart van de Bank een Honneur (10, Boer, Vrouw, Heer of Aas)? Dan controleert de Bank de tweede, gedekte kaart. Als blijkt dat de Bank gelijk Blackjack scoort (precies 21 punten) gelden de volgende regels: de Bank maakt dit bekend en de ronde eindigt direct. Ga door naar de Puntentelling.

kaartspel blackjack regels voorbeeld opstelling
Afbeelding 1. Dit voorbeeld telt vijf deelnemers: vier Spelers en de Bank. De kaarten zijn gedeeld en de Bank heeft als open kaart een 9, dus nog geen Blackjack. Speler (X) scoort wel gelijk Blackjack, Speler (Y) staat op 11 punten en Speler (Z) komt met twee kaarten van gelijke waarde op 20 punten.

De Spelers komen in actie

Als er geen sprake is van Blackjack voor de Bank tijdens het delen van de eerste twee kaarten, wordt verder gespeeld.

De Spelers komen nu één voor één met de klok mee in actie, te beginnen bij de speler links van de Bank. Ze hebben verschillende mogelijkheden volgens de Basisregels Spelen. Daarmee proberen zij hun score te verbeteren.

Beurt aan de Bank

Als alle Spelers hun beurt hebben voltooid, voert de Bank de volgende acties uit:

 • de tweede, gedekte kaart van de Bank wordt omgedraaid en het totale puntenaantal wordt benoemd
 • bij een score van 16 of minder draait de bank steeds een extra kaart voor zichzelf van de afneemstapel
 • bij een score van 17 of hoger eindigt de beurt van de Bank

Eind van de ronde

Wanneer de eindscore van de Bank bekend is, eindigt de ronde. De winnaars en verliezers worden bepaald aan de hand van de Puntentelling.

Winst wordt uitgekeerd en verlies wordt ingenomen:

 • de inzet van verliezers wordt ingenomen
 • alle winnaars krijgen 1x hun inzet uitgekeerd
 • winnaars mét Blackjack krijgen een bonus van 0,5x hun inzet
 • spelers die wonnen of gelijk speelden nemen hun inzet terug

Eind van het spel

Blackjack kent volgens de regels geen duidelijk einde. In het Casino of op feestjes kunnen spelers bij elke nieuwe ronde in- of uitstappen.

Als je met een vaste groep gaat spelen kan er vooraf worden afgesproken hoeveel rondes er worden gespeeld. Wanneer al deze rondes gespeeld zijn wint de Speler met de meeste fiches.

Het spel eindigt voor een speler al eerder als hij of zij geen fiches meer heeft.

7) Basisregels

Spelen

Elke Speler krijgt een beurt waarin de volgende twee opties centraal staan: kopen en passen.

Kopen

Je krijgt een extra kaart. Je kunt kaarten blijven kopen net zolang tot je 21 punten bereikt of jezelf dood koopt (meer dan 21 punten).

Passen

Je behoudt je score en krijgt geen kaarten meer. Dit kun je direct doen, of na een x aantal keer Kopen.

 • Het spel is prima speelbaar volgens bovenstaande regels. Deze vormen een overzichtelijke basis voor onervaren Spelers. Echter, officieel (in het Casino) zijn er op bepaalde momenten nog enkele mogelijkheden voor Spelers die het spel interessanter maken. Deze worden hieronder uitgelegd.

Aan het begin van je beurt, als je Hand nog uit twee kaarten bestaat, heb je ook nog de mogelijkheid om te verdubbelen of te splitsen.

Verdubbelen

Jouw Hand van twee kaarten uitkomt op 9, 10 of 11 punten. De kansen op een goede eindscore zijn nu extra groot. Je mag nu jouw inzet verdubbelen om je potentiële winst te verhogen.

De Hand van 9, 10 of 11 punten mag een Aas bevatten die je als 2 punten laat tellen, maar die Aas blijft dan ook 2 punten tot het eind.

 • Na verdubbelen krijg je nog maar één kaart.

Splitsen

Je kunt Splitsen wanneer jouw eerste twee kaarten dezelfde waarde hebben. De afgesplitste kaart vormt een nieuwe, tweede Hand waar ook een extra inzet bij ge plaatst moet worden.

Voor beide Handen liggen alle opties nu weer open en kun je kopen, passen en mogelijk verdubbelen of opnieuw splitsen.

 • Bij het splitsen van Azen krijg je voor beide Handen nog maar één kaart.

Terug naar Spelverloop

8) Puntentelling

de Puntentelling bij Blackjack vindt plaats aan de hand van de Kaartwaardes. Als het puntentotaal van alle deelnemers duidelijk is, kunnen de winnaars en verliezers worden bepaald:

 1. De Bank scoort Blackjack. De Speler scoort…
  • …óók Blackjack; het is gelijkspel
  • …geen Blackjack en verliest
 2. De Bank scoort precies 21 punten met meer dan twee kaarten. De Speler scoort…
  • …Blackjack en wint
  • …óók 21 punten met meer dan twee kaarten; het is gelijkspel
  • …meer óf minder dan 21 punten en verliest in beide gevallen
 3. De Bank scoort minder dan 21 punten. De Speler scoort…
  • …lager dan de Bank en verliest
  • …gelijk met de Bank; het is gelijkspel
  • …hoger dan de Bank en maximaal 21 punten; de Speler heeft gewonnen
  • …méér dan 21 punten en verliest
 4. De Bank scoort meer dan 21 punten. De Speler scoort…
  • …maximaal 21 punten en wint
  • …ook meer dan 21 punten en verliest

Terug naar Spelverloop

9) Extra regels Blackjack

Spelen

Onderstaande regels hebben vooral meerwaarde wanneer Blackjack om echt geld gespeeld wordt. Ze bieden namelijk in bepaalde pechgevallen de kans om de verliezen te beperken. Als slechts met fiches of kleine bedragen wordt gespeeld zijn deze extra regels minder interessant.

Verzekeren

De eerste twee kaarten zijn gedeeld en de open kaart van de Bank is een Aas.

Iedere Speler heeft nu de kans om zich tegen Blackjack van de Bank te Verzekeren, nog voordat de Bank haar gedekte kaart heeft gecontroleerd. De Verzekering kost fiches gelijk aan de helft van je oorspronkelijke inzet, en deze plaats je er naast. Als je kiest voor Verzekeren eindigt voor jou direct de ronde.

De Bank controleert nu, zoals gebruikelijk bij een open Aas, haar tweede gedekte kaart:

 • Scoort de Bank Blackjack? Dan verlies je jouw oorspronkelijke inzet, maar krijgt je jouw Verzekering in tweevoud terug. Per saldo heb je dus niets verloren of gewonnen.
 • Scoort de Bank géén Blackjack? Dan verlies je direct de Verzekering. Je kunt evengoed ronde nog wel winnen als aan het eind van de ronde blijkt dat de Bank lager scoort.

Eerlijk delen

Scoor je zelf met je eerste twee kaarten al Blackjack, terwijl de eerste kaart van de Bank een Aas is? Je kunt nu in plaats van Verzekeren kiezen voor Eerlijk delen, beter bekend als: Even Money. Je krijgt direct 1x je inzet als winst uitbetaald. Doe je dit niet, dan loop je het risico op een gelijkspel waarbij geen winst wordt uitgekeerd.

Opgeven

De Speler kan ervoor kiezen om als eerste en enige actie op te geven.

Wanneer de eerste twee kaarten zijn gedeeld en de Bank heeft geen Blackjack, dan kan je als Speler besluiten om op te geven. Voor jou eindigt de ronde en je verliest slechts de helft van je inzet.

10) Variaties

De Bank rouleert

In het Casino vervult een medewerker de rol van Bank, dus als je het spel precies zo wilt spelen als in het Casino zal één persoon deze rol moeten vervullen. Maar het kan ook anders.

Als Blackjack thuis gespeeld wordt, kan het leuker zijn om elke ronde de rol van Bank met de klok mee te laten rouleren. Zo kan iedereen ook als Speler deelnemen, en hoef je slechts af en toe een ronde over te slaan om als Bank op te treden.

 • Tijdens deze rondes speel je zelf dus niet mee en blijven jouw persoonlijke fiches onaangeroerd.

In dit geval begint de oudste speler als Bank. Daarna schuift deze rol iedere ronde één plaats op naar links.

11) Tips Blackjack

Tips voor beginners

 • Spelen met twee personen gaat vlot en werkt daardoor goed als oefening, om de regels onder de knie te krijgen. Het is dan wel aan te raden dat der persoon die als Bank optreedt óók als Speler meedoet.
 • Wil je als Bank niet steeds de kaarten schudden? Je kunt ook meerdere rondes doorspelen met dezelfde afneemstapel. Het gevaar is wel dat spelers met een goed geheugen kunnen onthouden welke kaarten al uit het spel zijn gegaan in een voorgaande ronde. Maak het moeilijker door twee of meer kaartspellen te mixen.

Tips voor gevorderden

 • Splitsen kan aantrekkelijk lijken bij twee kaarten met een waarde van 10, omdat er bij een waarde van 10 een grote kans is op een goede eindscore. Maar bedenk je hierbij dat je al een goede eindscore hebt van 20 punten, en dat de kans om die score in beide handen te evenaren, niet zo groot is.

12) Meer info

De Blackjack regels zijn voortgekomen uit het oudere Europese kaartspel Eenentwintigen, wat weer meerdere varianten kent in verschillende landen. De overeenkomsten zijn overduidelijk, want ook bij Blackjack schrijven de regels voor dat je zo hoog mogelijk moet scoren tot een maximum van 21 punten.

Bij Blackjack zijn de regels wel iets omvangrijker: de Puntentelling is iets anders, en ook zijn er voor veel uitzonderlijke situaties extra regels toegevoegd. Zo werd het spel geschikter om te spelen in Casino’s. Men wil als het om geld gaat, zoals bij Blackjack, tenslotte niet in discussies belanden omdat de regels niet duidelijk zijn!